2013, മാർച്ച് 28, വ്യാഴാഴ്‌ച

നാല്‍പ്പത്തിയഞ്ച്‌


ഇലകളില്ല..
കായ്കളില്ല..

എങ്കിലും , വേരുണ്ടല്ലോ..

നാല്‍പ്പത്തിനാല്സംഹരിക്കാനായി മാത്രം
സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ വേദന
ആര്‍ക്ക് മനസ്സിലാകാനാണ്...

നാല്‍പ്പത്തിമൂന്ന്


ഏത് യാത്രയും
ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് വികസിക്കുന്നത്
ഇങ്ങനെ മറികടന്നും മാറിക്കൊടുത്തും....

2013, മാർച്ച് 12, ചൊവ്വാഴ്ച

നാല്‍പ്പത്തിരണ്ട്‌ആകാശം തൊടണമെന്ന്
സ്വാതന്ത്ര്യം വാദിച്ച് നൂലറുത്ത പട്ടമാണ് .....
ഇപ്പോള്‍ നിലത്ത് , ഭൂമിപറ്റി.....

About Us

വായനക്കും നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ക്കും സ്വാഗതം -യാസിര്‍ പാടൂര്‍ -മെഹദ് മഖ്ബൂല്‍