2012, ഓഗസ്റ്റ് 30, വ്യാഴാഴ്‌ച

പതിനേഴ്‌


വ്രണിച്ച പുറം തടവി ആണി പറഞ്ഞു,
ചുറ്റികയോടെന്തിന് ഞാന്‍ കെറുവിക്കണം..
ഞങ്ങള്‍ രണ്ടുപേരുടേതും രണ്ടു ദൗത്യമല്ലേ..?

2012, ഓഗസ്റ്റ് 24, വെള്ളിയാഴ്‌ച

പതിനാറ്‌


ഷൈലോക്ക് പലിശ നിര്‍ത്തി പത്രവും ചാനലും തുടങ്ങി..
മാംസം തിന്നുന്ന പണി ഇപ്പോള്‍ എത്ര ആയാസരഹിതം!

2012, ഓഗസ്റ്റ് 16, വ്യാഴാഴ്‌ച

പതിനഞ്ച്‌


ആരോ മുന്‍കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കിവെച്ച
നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളുമാണീ പാളങ്ങള്‍
അതനുസരിച്ച് ചലിക്കാന്‍ എന്നെക്കിട്ടില്ല..

അങ്ങനെ സ്വാതന്ത്രം പ്രഖ്യാപിച്ച
തീവണ്ടിയെയാണത്രെ
രക്ഷാസൈന്യം പുഴയില്‍ നിന്ന് പൊക്കിയെടുത്തത്..

2012, ഓഗസ്റ്റ് 9, വ്യാഴാഴ്‌ച

പതിനാല്‌
്മഴ ചാറുമ്പോള്‍ അയലിലെ ഡ്രസ്സെടുക്കാന്‍
എന്നും അമ്മ മാത്രമെന്താണിങ്ങനെ ഓടുന്നത്..

അഛന്‍ സിറ്റൗട്ടിലിരിപ്പുണ്ടെങ്കിലും ,
ഡ്രസ്സെല്ലാം അഛന്റേതാണെങ്കിലും...

2012, ഓഗസ്റ്റ് 3, വെള്ളിയാഴ്‌ച

പതിമൂന്ന്‌ഉള്ളിലൊഴുകിപ്പായുന്ന
മാലിന്യങ്ങളുടെ മഹാനദി
എത്ര സ്ലാബിട്ട് മറച്ചിട്ടെന്ത്...

എന്നെങ്കിലും എവിടെവെച്ചെങ്കിലും
അത് വെളിച്ചപ്പെടും..

About Us

വായനക്കും നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ക്കും സ്വാഗതം -യാസിര്‍ പാടൂര്‍ -മെഹദ് മഖ്ബൂല്‍