2012, മേയ് 28, തിങ്കളാഴ്‌ച

നാല്‌


ആ .. അവന്‍ ഒമ്പതീന്ന് ജയിച്ചു..
ഇപ്പോ.. പത്തീക്കാ..


ഇല്ലമ്മേ ജയിച്ചതൊക്കെയും പാഠപുസ്തകങ്ങളായിരുന്നു...

2012, മേയ് 20, ഞായറാഴ്‌ച

മൂന്ന്‌ഒച്ചവെച്ചതിനാണത്രെ
ചീവീട് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത്..

ശ്.. മിണ്ടാതിരി ..
ഒരുപക്ഷേ അവര്‍ നമ്മേയും..

2012, മേയ് 13, ഞായറാഴ്‌ച

രണ്ട്‌


അറിഞ്ഞോ ., പുഴക്കരയില്‍
ഒരു ശവം പൊന്തി..

പാര്‍ട്ടിക്കാര്‍ കരിങ്കൊടി കെട്ടാന്‍ പോയി..
ശേഷം അനുശോചനയോഗം ഉണ്ട്
മസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിസിപേറ്റ്

പുഴക്കരയില്‍ ഇപ്പോഴും കിടപ്പുണ്ട് ആ ശവം
ചീര്‍ത്ത്.. ദുര്‍ഗന്ധം പരത്തി..

2012, മേയ് 6, ഞായറാഴ്‌ച

ഒന്ന്‌


പുറത്ത് മഴ പെയ്യാറുണ്ടത്രെ
കാറ്റും ഇടിയും മിന്നലും..

കൂട്ടുകാര്‍ പറഞ്ഞതാണ്..

About Us

വായനക്കും നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ക്കും സ്വാഗതം -യാസിര്‍ പാടൂര്‍ -മെഹദ് മഖ്ബൂല്‍